Vår filosofi

Lederskap

Ting å tenke på når man skal anskaffe seg en hund

Litt enkelt hodebry for hunden
 
Sandliveien 6, 2818 Gjøvik - Eiere: Turid D. og Ulf H. Sunde - Telefon 61 13 81 95 / 47 23 95 58- epost: Post til Bamsekroken
Siden ble sist oppdatert 04.07.2010 WEB-utvikling: BD Consult


 

 

Bamsekrokens tanker rundt hundehold.

 

Våre tanker og ønsker omkring hundehold, har utviklet seg etter hvert som vi har levd med våre hunder. Mange teorier er forandret etter hvert som vi har lært mer og mer av hundene selv, og av mennesker som vi synes har et godt og fornuftig forhold til hunder.  

Vårt ønske er å gi hundene et trygt og lykkelig liv der de får lov å være hund og ikke blir menneskeliggjort. Vi ønsker å møte hundene mest mulig på deres egne premisser og forsøke å samarbeide med de etter beste evne.

Vi vet at hundene har sitt eget innebygde, medfødte språk, og vil gjøre mest mulig for å forstå hva hundene forsøker å formidle til oss. Vi ønsker også å gi hundene en mulighet til å lære hva vi prøver å formidle til dem, men tar hele veien høyde for at det er vi som må jobbe mest med oss selv siden det er vi som er arten som kan lære et verbalt språk.

Ellers ønsker vi å være med å bidra til at valpekjøpere og hundeeiere generelt, kan få er godt og avslappet hundehold der kjærlighet og trygghet står øverst på lista over hva som er ønsket med det å eie en hund.

Vi ser og forstår, at hunder har evne til å lære veldig mye – også av oss mennesker. De mest hunde-fornuftige og nyttige tinga, lærer de selvfølgelig best av sin tispemor og eventuelt andre hunder. Men vi kan også lære hundene mange ting som kan være nyttige for at vi skal kunne leve sammen. Her føler vi det viktigste er HVORDAN hundene lærer tinga, og ikke HVILKE ting de lærer. Vi tror ikke at straff er en metode som hører hjemme i hundetrening, men vi vet at hunder gjentar handlinger som lønner seg for den. Vi ønsker derfor at våre hunder skal gjenta de handlinger vi ønsker av den, fordi gjerningen førte til noe godt for hunden, og ikke for at den skal være redd for avstraffelse dersom den ikke er ”lydig”.

Alt i alt, så mener vi at det viktigste vi kan gjøre for hundene, er å hjelpe de til et trygt og harmonisk liv der de opplever at de er ønsket og elsket uansett hva de måtte finne på å gjøre av ting vi synes er rett eller galt.

Vi tror og mener, at hunden til enhver tid gjør det som er rett for den i situasjonen den er i, ut ifra det faktum at den er en hund.

Vi mener at vår oppgave er å jobbe med hva som er nødvendig og nyttig i vårt liv med hundene, og i denne jobben, ta en grundig gjennomgang med oss selv om hva som er nyttig, fornuftig og rettferdig overfor hundene.

Ut fra denne plattformen av trygghet og kjærlighet, så tror vi at de aller fleste hunder kan læres opp til mange ting som er enten nyttig og/ eller morsomt for hunden å holde på med. 

 

Hit Counter